Programes i empoderament persones i equips

Treballem des de l’empoderament participatiu, per a la cohesió i motivació de persones i equips.

 Els valors són claus, per a motivar, cohesionar i treballar la identitat i el caràcter dels equips, com també de cada un dels seus components. Treballar el caràcter i la identitat d’un equip a través dels valors, reforça el lideratge, des d’una visió integral on els valors són l’element vinculant entre l’empoderament, la participació i la motivació sostinguda i estable.

 

Empoderar és l’art d’acompanyar persones i equips perquè es retrobin, es facin conscients del seu poder i caminin, ferms i convençuts, cap al seu objectiu.

Recorda, per empoderar l’equip, has de tenir en compte que des de la visió hologràfica  el grup es comporta com l’individu, el que pesa i sent, condiciona l’acció i el resultat d’aquesta.

Hem de procurar doncs que els membres de l’equip s'arribin a:

  • Conèixer (confiança, compromís, empatia).
  • Valorar (respectar, compartir, cooperar).
  • Convèncer que volen i poden (perseverança, atreviment, fe).

 

Perquè es sentin: importants, acollits, reconeguts i tinguts en compte i alhora s’ho passin bé aprenent i gaudint.

 “Per a dirigir persones camina darrere d’elles”.

Lao Tzu (fundador del Tao)

Sessions i acompanyaments personals

Cohesió i motivació d'equips esportius i empresarials

Dinàmiques i tallers per a persones aturades