La nostra metodologia

La nostra estratègia i metodologia

EL METODE GEP 5x3

Gaudint de l’Empoderament Participatiu

De l’atenció passem al joc que ens permet reflexionar per experimentar i comprendre què fer per a ser persones adultes amb criteri, caràcter i identitat pròpia.

 

És una metodologia pròpia, nova i única que combina l’empoderament a través dels valors amb dinàmiques participatives per arribar a la reflexió que ens porti a la comprensió per a saber i voler superar-nos per nosaltres mateixos.

Els valors són el suport, l’empoderament és el camí.

Treballem des de la gestió emocional amb dinàmiques que ens permeten el retrobament, l’alineament i la potenciació dels valors de referència personals i vinculats als objectius.

Volem activar i assentar el lideratge conscient, les habilitats i comportaments de valor, alhora que enfortir l’autoconeixement, l’autoestima i l’autoconvenciment, ho farem a partir de l’estratègia d’empoderament participatiu.

 

EL METODE – GEP 5x3. de l’Empoderament Participatiu, té 5 passos i 3 eines per a desenvolupar-se:

 

Els 5 passos: atén, juga, reflexiona, actua, per comprendre i créixer.

 1. L’atenció. L’atenció ens obre portes, ens permet orientar-nos i dirigir-nos cap als nostres objectius, ens proveeix d’expectació de vida i per tant de l’actitud correcta per aprendre.
 2. El joc. Els jocs didàctics que ens aporten interaccions emocionals, noves situacions i aprenentatges, ens predisposen a relacionar-nos, conèixer-nos i aprendre,  tot jugant.
 3. La reflexió. La reflexió ens permet observar per donar-nos compte de què va, què passa amb nosaltres i el nostre entorn, és obrir els ulls al que hem de fer i com ho podem fer per a ser millors. L'autoreflexió.
 4. L’acció compromesa. L’acció i el compromís estan vinculats directament a l’actitud i al comportament, és la que ens determina, ja que tan sols amb l’acció podem canviar les coses i nosaltres mateixos. Les accions, l'actitud i el comportament són els que reflecteixen la nostra identitat i el nostre caràcter que sempre ens acompanyen a la vida, la feina, els estudis i l’esport, entre d'altres. L'acció determina el canvi.
 5. La comprensió per créixer. Les accions i experiències ens aporten si les sabem gaudir, un perquè, una informació i/o resultats que ens permeten reflexionar, aprendre i comprendre per actuar i créixer a partir de les seves conseqüències. L’experiència, el fer, l’error, els resultats, tots ells són elements que ens aporten empoderament de vida per a ser, fer, gaudir i tenir.

 

Les 3 eines.

En el taller es treballarà a partir del joc Valors Autocoaching, l’educació experimental, el coaching i la Programació Neuro Lingüística (PNL) els quals es consideren una combinació ideal per aconseguir els objectis proposats.

 1. El joc Valors Autocoaching.
  Treballarem amb el joc Valors Autocoaching. És un joc didàctic i fàcil d’interpretar, el joc ens permet identificar els valors jugant i compartint, amb reflexions personals i d’equip. Fa possible un aprenentatge agradable i divertit a través d’un procés inicial d’identificació, qualificació i selecció dels nostres valors. Aquest procés ens permet traslladar els nostres valors i objectius de la teoria a la pràctica, a l’esport, l’escola, la feina i a la vida.
 2. Educació Experimental.
  L’aprenentatge basat a viure l’experiència és un nou model educatiu per donar suport a processos de lideratge, desenvolupament personal i formació d’equips d’alt desenvolupament. Aquest model busca crear vivències directes i converses entre el grup per fer factible que els participants s’atreveixin a interactuar i així tinguin la possibilitat de reconèixer els seus potencials per després actuar a partir del seu convenciment, a escala personal i d’equip. L’experiència és clau per passar del saber fer al voler fer.
 3. El Coaching i la PNL.
  La formació en coaching i PNL amplia de forma important les competències per afrontar estratègicament el lideratge de persones, grups i organitzacions, amb la finalitat de millorar radicalment els nivells de desenvolupament i satisfacció, des del foment del lideratge conscient i conseqüent, activant les habilitats i talents, i alhora cultivant i fomentant comportaments de valor.

 

Aquesta metodologia ha estat utilitzada, provada i millorada en els nostres primers 50 tallers, i ens en sentim satisfets, ja que repercuteix directament en la vida de les persones, aportant-los canvis sostenibles que els apropen a la seva millor versió i als seus objectius.

Ludwig Wittgenstein

“Per a viure, l’home ha d’actuar, per actuar ha de prendre decisions, per prendre decisions, ha de definir un codi de valors, per definir un codi de valors, ha de saber què és i on està, això és, ha de conèixer la seva pròpia naturalesa i la naturalesa de l’univers en el qual actua”.

Ludwig Wittgenstein